Biocomputing group - University of Bologna

Job title: 24-2

Job code: pi0bx7lz - Submitted by Anonymous on 2023-09-25 11:40:43

XP_004926210.1 delta(24)-sterol reductase [Bombyx mori]

MVHLKARLISWLENNRELVVALFCLPASFLFTVALQLRAHLRRLVARADQHERAVKEIQA RVQEWNKLPSRDRRLLCTSRPNWLSLSTTFFEKHLHHRVPIPLYDILELDEQAMTVRVEP MVTIGDITEYLIPKGYSLAVTIELVDATLGGLAFGTGMSTHSHKAGLYHETITAYEVVLG DGSLVTATADNEHSDLFKALPWSHGSLGFLVALTLKIVKVKPFIKIKYTPVEGQKEYCNM LRELSGTYEREPKEFPDFLEATIFSENEAVVMSGDYCDRDPTAPVNHCSRWYKPWFYKHV QSFLKKGESVELIPLKDYLLRHNRAIFWVVEDMLSFGNDALFRYLFGWLLPPKPAFLKFT TTPGVRAYTFTKQVFQDIVLPISELERQIEMATQLFDKFPLLVYPCKVIDRGPSSGQLKR PHSKYLVPGTNYAMYNDLGVYGVPGKVKEKKPYSPVTAMRKMEEFTREVGGFSFLYADIF MTREEFEAMFDLSLYERVRRKYGAEGAFPHLYVKVKPEIDVFAIGEENAVQ

Status: completed

Prediction result: Internal membranes

Similar proteins found in SwissProt
  • loading...
  • loading...
  • loading...
  • loading...
  • loading...